HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG

HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG

 

– Nhập đầy đủ thông tin của người đặt hàng.
– Xem lại danh sách sản phẩm đã chọn.
– Lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp nhất.
– Duyệt kỹ lại thông tin trước khi “Gửi đơn hàng”.

 

0943100498