Đồ trang trí Noel

Chuông to đại treo Noel

75,000

Dây thông trang trí

10,000

Dây thông trắng xù to

15,000

Hoa tuyết bằng nhựa

25,000

Người tuyết bằng vải

320,000

Bờm tuần lộc

35,000

Tuần lộc bằng nhung

95,000

Mũ đội Noel

15,000

x

Email báo giá, đặt hàng: thongoc0612@gmail.com